อย่าเพิ่งขุดคลองทำ โคกหนองนา ถ้ายังไม่ได้อ่านเรื่องนี้

อย่าเพิ่งขุดคลองทำ โคกหนองนา ถ้ายังไม่ได้อ่านเรื่องนี้ สำหรับหลักการขั้นพื้นฐานการทำโคกหนองนาโมเดล ควรมีอะไรบ้าง?  จะพาทุกคนไปดูกัน เพราะบางเจ้าขุดแล้วไปไม่รอด …

อย่าเพิ่งขุดคลองทำ โคกหนองนา ถ้ายังไม่ได้อ่านเรื่องนี้ Read More