พระธาตุ 500 ปี วัดดังเชียงใหม่พัง หลังฝนตกหนักหลายวัน

พระธาตุ 500 ปี วัดดังเชียงใหม่พัง หลังฝนตกหนักหลายวัน ทำให้มีรอยแตกร้าว ก่อนล้มลงมา …

พระธาตุ 500 ปี วัดดังเชียงใหม่พัง หลังฝนตกหนักหลายวัน Read More

เมื่อเพื่อนพยาบาล เข้าใจผิดคิดว่าวัด ยกมือไหว้ทุกวัน

เมื่อเพื่อนพยาบาล เข้าใจผิดคิดว่าวัด ยกมือไหว้ทุกวัน สำหรับชาวพุทธส่วนใหญ่เมื่อเจอวัด พระธาตุ พระพุทธรูป ก็มักจะยกมือขึ้นไหว้ตลอด …

เมื่อเพื่อนพยาบาล เข้าใจผิดคิดว่าวัด ยกมือไหว้ทุกวัน Read More