เดี๋ยวนี้ไม่มีให้เห็นแล้ว ประตูบ้านไม้ชั้น 2 ปิดบันไดแบบโบราณ

เดี๋ยวนี้ไม่มีให้เห็นแล้ว ประตูบ้านไม้ชั้น 2 ปิดบันไดแบบโบราณ สำหรับบ้านไม้ใต้ถุนสูงตามชนบท จะมีประตูสำหรับปิดบันได ซึ่งน้อยคนมากที่จะเคยเห็น …

เดี๋ยวนี้ไม่มีให้เห็นแล้ว ประตูบ้านไม้ชั้น 2 ปิดบันไดแบบโบราณ Read More