หลายคนไม่รู้ ติดปีกนกครอบหลังคา ผิดวิธีน้ำไหลเข้าบ้านแน่ 

หลายคนไม่รู้ ติดปีกนกครอบหลังคา ผิดวิธีน้ำไหลเข้าบ้านแน่  สำหรับ ปีกนก คือชิ้นส่วนบนหลังคาที่ช่วยปิดรอยต่อระหว่างหลังคาที่ยื่นออกมาจากผนังภายนอกหรือการชนกับผนังอาคารเดิมกรณีต่อเติมอาคารใหม่ ปีกนกมีลักษณะเป็นขอบคอนกรีตเสริมเหล็กยื่นออกมาจากผนังของอาคาร …

หลายคนไม่รู้ ติดปีกนกครอบหลังคา ผิดวิธีน้ำไหลเข้าบ้านแน่  Read More