ได้บ้านสภาพนี้ ปัญหาสารพัด จ่ายค่าช่าง 270,000 บาท

ได้บ้านสภาพนี้ ปัญหาสารพัด จ่ายค่าช่าง 270,000 บาท ผู้ใช้เฟสบุ๊ก ได้โพสต์สภาพบ้านที่กำลังสร้าง …

ได้บ้านสภาพนี้ ปัญหาสารพัด จ่ายค่าช่าง 270,000 บาท Read More