แห่ไหว้ ท้าวเวสสุวรรณ หลังชาวบ้านได้โชคกันไปไม่น้อย

แห่ไหว้ ท้าวเวสสุวรรณ หลังชาวบ้านได้โชคกันไปไม่น้อย องค์ท้าวเวสสุวรรณ วัดไร่ตาพุฒ อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ …

แห่ไหว้ ท้าวเวสสุวรรณ หลังชาวบ้านได้โชคกันไปไม่น้อย Read More