เดี๋ยวนี้ไม่มีให้เห็นแล้ว ประตูบ้านไม้ชั้น 2 ปิดบันไดแบบโบราณ


เดี๋ยวนี้ไม่มีให้เห็นแล้ว ประตูบ้านไม้ชั้น 2 ปิดบันไดแบบโบราณ สำหรับบ้านไม้ใต้ถุนสูงตามชนบท จะมีประตูสำหรับปิดบันได

ซึ่งน้อยคนมากที่จะเคยเห็น เพราะในตอนนี้บ้านที่มีสองชั้นแบบสมัยโบราณก็เริ่มมีให้เห็นน้อยลง


ปิดเปิดแบบนี้ มีให้ล็อกได้ด้วย


ถ้าหลายคนอยู่ต่างจังหวัดจะเคยบ้านแบบนี้

 

แหล่งที่มา : thaihitz


เรียบเรียงโดย : sunnyday24.com


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *