หลวงพ่อสำเร็จ คิดหวังสิ่งใดให้ไปขอท่าน ศักดิ์สิท ธิ์มาก


หลวงพ่อสำเร็จ คิดหวังสิ่งใดให้ไปขอท่าน ศักดิ์สิท ธิ์มาก เป็นพระพุทธรูปองค์เก่าที่สุดองค์หนึ่ง ที่ขุดพบอย่างบังเอิญในช่วงเดือน 2 ปี 2502

ปี พ.ศ. 2502 จุดกำเนิดหลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ อยู่ริมคลองระพีพัฒน์ ได้มีการขุดเนินดินบริเวณใกล้ๆ แล้วเจอองค์พระพุทธรูปอยู่ด้านล่าง เรียกว่าขุดไปขุดมา ก็ได้ไปกระทบองค์ท่านเข้า


ปากต่อปากบอกว่า พระพุทธรูปมาเกิด จึงนำขึ้นมา แล้วในปี พ.ศ. 2505 ได้มีการตัดถนนมาทางเส้นนี้ เป็นการขุดดินเพื่อทำถนนเริ่มใกล้องค์พระเข้ามาเรื่อยๆ


ทันใดนั้นได้เกิดปาฏิหๅริย์ฟ้าผ่าขณะขุด ทั้งๆ ที่ไม่ได้มีเมฆฝนแต่กลับมีฟ้าผ่าทำให้คนขับรถขุดดิน รีบลงจากรถมาขอขมาหลวงพ่อองค์ท่านทันที

สำหรับคาถาขอพรหลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ์


ตั้ง นะโม 3 จบ

พระพุทธัง สำเร็จศักดิ์สิทธิ์

พระธัมมัง สำเร็จศักดิ์สิทธิ์


พระสังฆัง สำเร็จศักดิ์สิทธิ์

 

แหล่งที่มา : postsod

เรียบเรียงโดย : sunnyday24.com


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *