สมบัติตกทอด ตระกูลจักรพงษ์ ก่อนมาสู่รุ่นของ ฮิวโก้


สมบัติตกทอด ตระกูลจักรพงษ์ ก่อนมาสู่รุ่นของ ฮิวโก้ มีที่มายาวนานกว่า 131 ปี เผยภาพของรัดพระองค์ และพระปั้นเหน่ง ที่สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ

พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงฉลองพระองค์ ถูกนำจัดแสดงไว้ที่พิพิธภัณฑ์ victoria & albert museum โดยตระกูลจักรพงษ์ ของ ฮิวโก้ จุลจักร นั้นถือเป็นตระกูลที่มีประวัติมายาวนาน


และสืบเชื้อสายโดยตรงจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 หนึ่งในสมบัติที่ตกทอดกันมายาวนานจากรุ่นสู่รุ่น ก็คือรัดพระองค์ (เข็มขัด) และพระปั้นเหน่ง (หัวเข็มขัดเพชร)

ที่สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงเข็มขัดเส้นนี้ ก่อนจะตกทอดมาเป็นของตระกูลจักรพงษ์


ที่มาของรัดพระองค์และพระปั้นเหน่งไว้ว่า รัดพระองค์เส้นนี้ ได้ถูกสั่งทำโดย สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ในช่วงยุคปี 1890 และ สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงฉลองพระองค์ด้วยรัดพระองค์เส้นนี้ โดยที่มีพระบรมฉายาลักษณ์ยืนยัน


ในเวลาต่อมา สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ได้พระราชทานรัดพระองค์เส้นนี้แก่ตระกูลจักรพงษ์ ก่อนที่หม่อมอลิซาเบธ จักรพงษ์ ณ อยุธยา

พระชายาในพระองค์เจ้าจุลจักรพงษ์ จะใส่รัดพระองค์เส้นนี้ ไปในพิธีพระบรมราชาภิเษก ของพระราชินีอลิซาเบธที่ 2 ซึ่งงานประดับทองเส้นนี้ ถือว่าเป็นงานประณีตชั้นสูง


ในส่วนของรัดพระองค์มีความสลับซับซ้อน บ่งบอกถึงประเพณีอันยาวนานของการถักทองทอเส้นออกมาอย่างวิจิตรงดงามอย่างไทย สมดังที่ได้รับพระราชดำรัสให้จัดทำขึ้นโดยพระราชวงศ์

 

แหล่งที่มา : thousandreason

เรียบเรียงโดย : sunnyday24.com


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *