พบวัตถุคล้ายอำพันทะเล วอนผู้รู้ช่วยตรวจสอบ เชื่อเป็นลาภลอย


พบวัตถุคล้ายอำพันทะเล วอนผู้รู้ช่วยตรวจสอบ เชื่อเป็นลาภลอย นางอัญญาณี ชะนะมณี อายุ 35 ปี ชาว อ.เมือง จ.สตูล พร้อมด้วย นางสุกัญญา ชะนะมณี 2 พี่น้องฝาแฝด

นำวัตถุคล้ายอำพันทะเล หรืออ้วกวาฬ น้ำหนักประมาณ 7 กิโลกรัมครึ่ง สีขๅวหม่น มีกลิ่นคานำมาให้สื่อมวลชนดู เพื่อช่วยตรวจสอบว่าใช่ของจริง


หากใช่อยากให้ช่วยประกาศขๅย เพื่อเปลี่ยนชีวิตของพวกตนให้ดีขึ้น  หวังว่าจะเป็นสินทรัพย์มีมูลค่า เปลี่ยนชีวิตให้ตนและครอบครัวที่เหนื่อ ยมาตลอดชีวิตดีขึ้น


หากเป็นอ้วกวาฬที่มีเกรดดี มูลค่าดีจริง ก็หวังว่าเงินที่ได้มาจะมาซื้ออุปกรณ์ทำประมงใหม่และซ่อมเรือ ซึ่งก็ยังคาดหวังที่จะประกอบอาชีพนี้ต่อไป

 

แหล่งที่มา : khaosod


เรียบเรียงโดย : sunnyday24.com


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *