ตาวัย 70 สู้ชีวิตเก็บ ขยะ รีไซเคิล ขายจนซื้อที่ได้ 30 ไร่


คนขยันหรือคนที่มุ่งมั่นจะสนุกทุกครั้งที่ได้เห็นตัวเองทำอะไรใหม่ๆ ได้สำเร็จ พวกเขาจะผลักดันตัวเองตลอดเวลา

ไปสู่คำตอบที่ดีกว่า โชคดีไม่ได้วิ่งเข้าหาประตูบานที่สวยที่สุด แต่เป็นประตูบานที่เปิดอยู่ต่างหากล่ะ


ลุงวัย 7O ปี สู้ชีวิตมองขยะรีไซเคิล เป็นกองเงินกองทอง เก็บขายมานานนับ 1O ปี

จนซื้อที่ดินได้กว่า 3O ไร่ สร้างบ้าน ทำสวนปาล์ม อยู่สุขสบายไม่อายใคร


ชายชราคนหนึ่งที่หากินโดยการเก็บ ข ย ะ ขา ยจนสามารถซื้ อที่สวนได้กว่า 3O ไร่

ทราบชื่อคือ นายบา กล้าหาญ อายุ 7O ปี ชาว อ.ละแม จ.ชุมพร สภาพเนื้อตัวมอมแมม ผิวดำกร้าน

กำลังเดินคุ้ยเขี่ยหาเก็บเศษ ข ย ะ ประเภทรีไซเคิล อยู่ในพื้นที่ทิ้ง ข ย ะ กองโตขององค์การบริหารส่วนตำบลละแม


เดิมนั้นลุงแกเป็นคนจังหวัดมหาสารคาม มีอาชีพเป็น ก ร ร ม กรทั่วไป มีภรร ยา และลูกหญิงและชาย 4 คน

ที่ผ่านมาตนเองทำ ง า น ก่อสร้างจนก่อร่างสร้างตัวเก็บเงิ นซื้ อที่ดินได้ 5 ไร่ จนมาถึงปี 2547 อายุมากขึ้น


เริ่มทำ ง า น แบกหามไม่ไหวแต่ด้วยความที่ตนไม่ชอบอยู่เฉยๆ จึงชวนภรร ย า มาอยู่กับลูกสาวที่มีครอบครัวอยู่ใน อ.ละแม จ.ชุมพร

โดยตนมารับจ้างทำ ง า น ตัดหญ้าตามสวน ย า ง สวนปาล์ม เพื่อเลี้ยงตัวเอง เพื่อไม่ให้เป็นภาระกับลูกหลาน

แต่เนื่องจากอายุที่มากขึ้นและร่างกายไม่แข็งแรง ทำงาน รับจ้างได้ราว 5 ปี

หลังจากนั้นจึงเลิกแล้วหันมาเก็บของเก่าที่กอง ข ย ะ ขา ย จนถึงปัจจุบันมีรา ยไ ด้วันละประมาณ 1,OOO บ าท

แต่ละเดือนก็จะมีรา ยไ ด้มากกว่าหมื่นบา ทขึ้นไป จนเก็บหอมรอบริมซื้ อที่ดินปลูกบ้าน ปลูกปาล์มน้ำมัน

ได้ประมาณกว่า 3O ไร่ ส่วนที่ดิน จำนวน 5 ไร่ ที่บ้านเดิมก็ยังอยู่ไม่ได้ขา ยแต่อย่างใดเก็บไว้เป็นมรดกให้ลูกหลาน

ลุงบา กล่าวว่า ถึงแม้ว่าใครจะ รั ง เกียจ กอง ข ย ะ แต่ ข ย ะ เหล่านั้นมันทำให้ลุงมีที่อยู่ที่กินไม่เดือดร้อน

เก็บ ข ย ะ เก็บของเก่าขา ยเป็นอาชีพที่สุจริตพอใจในสิ่งที่เป็นอยู่ ถ้าเราไม่เลือกงาน ขยัน อดทน ซื่ อสัตย์ จะทำงาน อะไรก็ทำได้ เหมือนกับ

ที่ลุงมอง ข ย ะ ให้เป็นเงิ นเป็นท องของมีค่ าเก็บไปขา ยจนมีรา ยได้อยู่ทุกวันนี้

คำว่า รว ย ของแต่ละคนอาจจะแตกต่างกันไป สำหรับปริญญาชีวิ ตนั้นคือ การที่เรามีเงิ นเพียงพอที่จะใช้ในชีวิ ตได้แบบไม่ลำบ าก

พออายุมากขึ้นก็สามารถอยู่ได้โดยไม่ต้องพึ่งลูกหลานต้องออกค่ าใช้จ่า ยให้ทุกเรื่อง มีเ งินดำรงชีวิ ตและใช้จ่ายเกี่ยวกับเรื่องของตัวเองได้สบายๆ

และถ้ามีทรัพย์สินมากกว่านั้นเราอาจจะนำไปช่ว ยเหลือคนอื่น มอบให้เป็นมรดกกับผู้อื่นได้ สำหรับปริญญาชีวิ ตนี่ก็คือ รว ย แล้ว

จากเรื่องราวของลุงบา ทำให้คิดได้อีกเรื่องหนึ่งคือ จะเป็นคนแก่ที่รว ย ต้องเริ่มตั้งแต่วันนี้ วันที่ดีที่สุดในการเริ่มลงมือทำคือวันนี้

หากเราผลัดเป็นพรุ่งนี้แล้วไม่ได้ทำซักที บางทีมารู้ตัวอีกทีก็เวลาผ่านไป 5-1O ปีแล้ว ไม่ต้องรอ เริ่มลงมือกันเลยค่ะ


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *