กิ่งไม้ของข้างบ้านรุกล้ำ ถ้าแจ้งแล้วไม่ตัดให้ ตัดเองได้เลย


กิ่งไม้ของข้างบ้านรุกล้ำ ถ้าแจ้งแล้วไม่ตัดให้ ตัดเองได้เลย สำหรับ กรณีต้นไม้เพื่อนบ้านข้างเคียงที่อาจจะมีกิ่งยื่นข้ามมาในเขตบ้านของเรา

ทำให้ใบไม้ร่วงในบริเวณบ้าน ต้องทำความสะอาดปัดกวาดบ่อยๆ อาจจะกลายเป็นเหตุที่ทำให้มีปากมีเสียงกับเพื่อนบ้านได้


 

ล่าสุด ทางด้านเพจเฟสบุ๊ก ทนายรัชพล ศิริสาคร Fanpage ได้โพสต์ให้ความรู้ด้านกฏหมายเกี่ยวกับต้นไม้ข้างบ้านที่กิ่งต้นไม้ข้ามมายังเขตบ้านเรา สามารถตัดเลยได้ไหม โดยได้โพสต์ระบุว่า


ที่ดินของเรา เราจะมีกรรมสิทธิทั้งใต้ดินและเหนือพื้นดินด้วย ดังนั้น ถ้ากิ่งไม้หรือรากไม้ของข้างบ้านรุกล้ำเข้ามา เราไปแจ้งให้เค้าตัดก่อน

ถ้าเค้าไม่ตัดเราตัดเองได้เลย ตัดได้เฉพาะกิ่ง ก้าน ราก ที่ล้ำเข้ามาเท่านั้น อย่าไปตัดต้นไม้เค้า เพราะจะผิดกฎหมาย เคยมีคดีที่กิ่งไม้รุกล้ำไปในบ้านจำเลย จำเลยจึงตัดกิ่งไม้ที่รุกล้ำออก ศาลพิพากษาว่าไม่มีความผิดอาญา คำพิพากษาของศาลฎีกา ที่ 1846/2500


อย่างไรก็ดี หากมีปัญหากับเพื่อนบ้าน ควรเจรจาตกลงกันให้ดี เพราะยังต้องอยู่กันอีกยาว ไม่งั้นอาจจะเป็นปัญหาเรื้อรังได้

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา 1335 ภายในบังคับแห่งบทบัญญัติในประมวลกฎหมายนี้หรือกฎหมายอื่นท่านว่าแดนแห่งกรรมสิทธิ์ที่ดินนั้นกินทั้งเหนือพื้นดินและใต้พื้นดินด้วย


มาตรา 1347 เจ้าของที่ดินอาจตัดรากไม้ซึ่งรุกเข้ามาจากที่ดินติดต่อและเอาไว้เสีย ถ้ากิ่งไม้ยื่นล้ำเข้ามา เมื่อเจ้าของที่ดินได้บอกผู้ครอบครองที่ดินติดต่อให้ตัดภายในเวลาอันสมควรแล้ว แต่ผู้นั้นไม่ตัด ท่านว่าเจ้าของที่ดินตัดเอาเสียได้

 

 

แหล่งที่มา : thaihitz

เรียบเรียงโดย : sunnyday24.com


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *